Coaching

Hvad er coaching?

  • Coaching har fokus på, hvad der støtter dig
  • Coaching tilfører ressourcer og nye perspektiver
  • Coaching giver indsigt og handlemuligheder

 

Når du er pårørende har du ofte brug for at ”tænke dit liv om”. Men det kan være svært at overskue hvordan.

Nogle gange er det nødvendigt med store forandringer, andre gange er løsningen mindre justeringer. Pointen er, at du gør det bevidst og i erkendelse af, hvad du ønsker og har mulighed for. 

Det er som regel også nødvendigt at skabe accept af din nye virkelighed. Ikke en opgivende accept, men en accept af den realitet, du står i. Hvis du kæmper for hårdt mod virkeligheden, skaber det smerte, og du mister din energi. Når du lever i overensstemmelse med virkeligheden, bliver det nemmere for dig at se nye handlemuligheder.

Et coaching-forløb hjælper dig med at passe på dig selv som pårørende. Når du bliver bevidst om, hvad der er vigtigt for dig lige nu, vil nye perspektiver vise sig. Du kommer til at kende dig selv og skabe en ny mening med øget livskvalitet.

Metode

Når du taler med mig, er det en anden måde at samtale på, end når du taler med venner, familie eller kolleger. Jeg bruger strukturerede metoder med fokuserede spørgsmål og værktøjer, som har basis i Sofia Manning/ICFs gennemprøvede system.

Inden du vælger mig som coach, er du velkommen til en gratis indledende samtale.