Værdiafklaring

Livsværdier er dit fundament

Bevidste livsværdier øger din glæde og livskvalitet. For når du kender dine inderste værdier, kan du tage de rette beslutninger for dig selv i livet. Det gælder dagligdagens små beslutninger såvel som de store livsforandrende beslutninger.

Når du føler at livet løber afsted med dig, du altid kun når til “mellemtilfreds” eller har begyndende symptomer på stress, så er det tid at se på, hvilke værdier der styrer dig. 

Du har brug for at finde et nyt fundament i din hverdag og give livet, ja, nyt liv og retning.

At blive afklaret om dine livsværdier, og at lære at leve efter dem, er en proces, som giver dig et solidt fundament. Dine livsværdier er dit livs GPS, det grundlag du træffer beslutninger på – bevidst eller ubevidst. 

Jeg er specialist i at guide dig til værdiafklaring og dermed et nyt ståsted i livet. Dine livsværdier vil øge din livskvalitet, fordi du tager bevidste valg.

Du vil føle større helhed og integritet, så du står stærkt i livet.

En fuld værdiafklaring er et forløb på fire sessioner, hvor du finder dine livsværdier og omsætter dem til handling.

Det er vigtigt, at jeg er den rette person til at hjælpe dig. Derfor taler vi altid sammen først, inden du beslutter dig for et forløb.

Find inspiration og læs mere om livsværdier nedenfor eller i mit blogindlæg “Hvorfor er dit værdigrundlag vigtigt” 

Livsværdier - hvad er det?

Livsværdier kan defineres som egenskaber eller mål på et følelsesmæssigt plan. Værdierne er udgangspunkt for de handlinger, du foretager i dit liv.

For de fleste mennesker er livsværdierne ubevidste. Når du gennemgår en værdiafklaring, bliver værdierne bevidste for dig. Når du kender dine værdier og ved, hvordan du skal leve dem i din hverdag, får du et unikt redskab til at guide dig og tage bevidste beslutninger i dit liv.

Du kan få inspiration til dine livsværdier i denne liste med mere end 80 værdiord: 

Personlig coaching
Livsværdier

Fra ord til handling

Når du bruger dit værdigrundlag som aktivt redskab i din hverdag, vil det give dig følelsen af at leve et værdifuldt liv. Et liv, hvor du vælger, hvad der virkelig betyder noget for dig.

Det er ikke nok, at du finder de fine “værdiord”. Hos mig finder du også ud af, hvordan du omsætter ordene til handling. 

Hvad skal du gøre anderledes fremover, så dine værdier lever? Hvilke automatiske, ubevidste reaktioner og handlinger skal du ændre, for leve et liv med større bevidsthed, kvalitet og mening? Med tydelige livsværdier bevæger du dig skridt for skridt i retning hen mod et liv i større balance, hvor du står stærkt i dig selv.

Reference

“Jeg mærker virkelig mine sanser så meget mere nu. Dufte, lyde, smage, varme og kulde på huden og mærker mig selv – hvad jeg vil og ikke vil, og hvad der er godt for mig. 

Hold da op, jeg er blevet vækket, det er så befriende.”

Janni, mor, ansat hos speciallæge

Reference

“Hej Malene

Tusind tak. Det har været en fed rejse, og jeg får lyst til at grave dybere. 

X., selvstændig grafiker

Reference

“Jeg er helt høj og dybt taknemmelig efter dagens session: Gennemgang og refleksion over mine værdier og hvordan jeg husker mig selv på at få mine værdier til at leve. 

Jeg glæder mig allerede til næste session”.

Lone, selvstændig

Reference

“Jeg har opnået mere ro og forståelse for både min tidligere, nuværende og fremadrettede adfærd i forhold til mine værdier. Jeg vil til enhver tid anbefale Malene som coach pga. hendes dygtighed, respekt, tillid, professionalisme og ærlighed. Stor anbefaling herfra”.

Wicki, sekretær