Hvorfor er dit værdigrundlag vigtigt?

Kender du dine livsværdier?

Ved du, hvilke værdier, du navigerer ud fra i dit liv? Hvis dine værdier ikke er tydelige for dig, så svarer det til et ønske om at rejse til Japan, tage i lufthavnen og sætte dig op i et tilfældigt fly. Så kan det være, at du ankommer i Sydafrika eller Caribien. Det kan det også være fint, men det var ikke det, du ønskede. Det kan også være, at du er kommet retur til dit udgangspunkt – altså ingen vegne overhovedet. Jeg synes, begge dele lyder utilfredsstillende.

Hvis du kender dine værdier, så har du et grundlag at træffe beslutninger på. Du har et fundament, som du kan bygge på. Og du har en tydelig retning og kan navigere derefter. Det bliver pludselig tydeligt for dig, om du skal gå til højre i stedet for til venstre – hvorfor du skal sige nej i stedet for ja (eller omvendt😉). I min verden giver det mening.

Mit eget værdigrundlag har i foråret været igennem et ordentligt serviceeftersyn. Det føles som at have fået fine nye sommerdæk – efter at have kørt rundt på nedslidte vinterdæk i sneen. Jeg bruger dagligt mit værdigrundlag til at skabe min virksomhed og samtidig til at passe på mig selv i processen. For arbejde og privatliv kan ikke skilles ad – heller ikke værdimæssigt. Værdigrundlaget er med til at skabe helhed og integritet.

Du har de samme værdier på arbejdet som i privatlivet

I min optik gælder de samme værdier i alle livets aspekter. Du er et helt menneske, så de værdier, du bærer med dig, kan ikke være anderledes, fordi du er på arbejde, i fritidsklubben eller hjemme i familien. Men det kan komme til udtryk på forskellig vis. Fx kan værdien ”omsorg” vise sig som fysiske kærtegn i familien, som varetagelse af dit eget behov i fritiden eller som en venlig og imødekommende tilgang overfor medarbejdere eller kolleger på arbejdet.

Det sker – særligt hvis du ikke er bevidst om dine værdier – at du kommer til at udleve dem på en overdreven måde. Det kan få en negativ konsekvens. Lad mig give et eksempel: Det kan være, at du synes, at ”handlekraft” er en vigtig værdi.

Den positive måde at udleve handlekraft er, at du får udrettet noget, får løst nogle sager på arbejdet, tager beslutninger eller får bygget den terrasse, som familien ønsker.

Men hvis du ikke er opmærksom på det, kan handlekraft bevirke, at du overhører andre og tromler dem ned, at du får taget for hurtige beslutninger, eller at du synes, du skal gøre så meget, at du til sidst bliver stresset over det.

I værdianalysen finder du frem til, hvordan du lever dine værdier på en positiv måde – i alle livets aspekter.

Kan én værdi være bedre end en anden?

Der findes ingen rigtige eller forkerte værdier. Det er din egen positive tolkning af værdien, som er gældende. En værdianalyse handler (også) om at finde frem til denne tolkning for netop dig. Lad mig give dig et par eksempler fra mit eget liv:

En af mine vigtigste værdier er at opleve frihed. For mig betyder det frihed til at bestemme, hvad jeg bruger min tid på (den tid, som aldrig kommer tilbage!). Det er frihed til at bo, hvor jeg vil. Og frihed til at omgås de mennesker, som betyder noget for mig. Frihed er også fysisk frihed – at have en stærk krop, en god kondition og en vis smidighed – en krop uden begrænsninger. Det sidste kommer bl.a. til udtryk ved, at træning pludselig får en helt anden og mere væsentlig mening for mig. Det er ikke bare en pligt eller en måde at holde vægten på. Det er en måde at opnå frihed på.

Lige nu har jeg som nystartet selvstændig ikke økonomisk frihed. Andre ville måske lægge netop denne betydning ind i ordet som det vigtigste – men for mig betyder det noget andet. Hvad betyder frihed for dig?

I mit værdigrundlag har jeg også tilføjet nye værdier. En af dem er vedholdenhed. Med en ny virksomhed, som jeg gerne vil leve af (og til slut også opnå økonomisk frihed 😉), bliver vedholdenhed uhyre væsentligt. Fordi jeg er bevidst om denne værdi, kan jeg nemmere guide mig selv i at være vedholdende: Blive ved og ved, ikke tage et nej for et nej og følge op på alle opgaver – også dem, som ligger uden for min comfortzone (SoMe, branding…). På den måde får jeg ”banket døre ind” og solgt de ydelser, som jeg finder meningsfulde.

Hvad er en værdianalyse?

Værdianalysen er en metode, hvor du systematisk finder frem til de værdier, som du ønsker skal være bærende og guide dig i dit liv i den kommende tid. 

Gennem en række spørgsmål finder du frem til, hvilke værdier der indtil nu har været styrende i dit liv. Ofte vil du finde ud af, at dine værdier har været mere eller mindre ubevidste. Du har levet på én måde, mens dine værdier (ubevidst) har tilsagt dig at leve på en anden måde. Når det sker, er der uoverensstemmelse mellem dit indre og ydre – der er opstået en værdikonflikt. Det ”skurrer”, føles stressende og som om noget ikke stemmer.  Måske er det netop derfor, du ender i stolen (eller bag skærmen) over for mig?

Så vi starter med et kort tilbageblik og en bevidstgørelse af, hvordan du indtil nu har levet dine værdier. Denne gennemgang danner grundlag for en fremadrettet og fokuseret proces. Vi ser frem, og gennem de spørgsmål jeg stiller, finder du ud af, hvordan du ønsker, dit liv skal se ud. Hvordan skal dit liv leves, så du vokser, stråler, udnytter dit potentiale? De værdier, du finder frem til, bliver prioriteret, så du kan bruge dem som vejviser i dit liv.

Værdierne skal bruges i din hverdag

Værdierne er ikke bare ord – det er ord med indhold. Så i værdianalysen bliver du også guidet til at finde ud af præcis, hvad værdierne betyder for dig. Hvordan ser værdien ”kærlighed” ud, og hvad betyder ”frihed” eller ”succes” for dig? Hvordan skal du leve dine værdier, hvordan skal du handle og være i verden? Du finder huskeregler, som gør, at dine værdier ikke går i glemmebogen, men får liv i din hverdag. På den måde bliver dit værdigrundlag et aktivt redskab i din dagligdag.

Hvis du ønsker at vide mere om værdianalysen så ring til mig på 21736926 eller læs mere her: Find dine livsværdier

Nyt fra bloggen

I min blog kan du læse om coaching og yoga. Jeg deler ud af mine synspunkter og erfaring med begge dele. Og lidt om livet som helhed.