Kend dine følelser – en guide til dig

Har du tænkt over, hvad der sker, når du gemmer på dine følelser og tanker? Ofte bygger det op til endnu flere følelser og tanker. Og til sidst er du så fyldt op, at du ikke mærker dig selv længere – eller også eksploderer du!

Heldigvis kan du lære dine følelser at kende og give udtryk for dem, så det bliver til gavn for dig selv og andre. Her får du en metode, som du kan bruge, når du vil din ”følelseskvababbelse” til livs.

Mine undertrykte følelser

Jeg er en personlighedstype (2 i Enneagrammet, hvis du kender det😉), som ofte glemmer mine egne behov og i stedet har fokus på at sørge for andre først. Når det kammer over, bliver mine egne følelser og tanker bliver ikke omsat til handlinger. Det hober sig op og risikerer at blive til stress. Det gjorde det for halvandet år siden.

I starten var det bare små tegn: En fornemmelse af ubalance, dårlig søvn, fysiske spændinger… Indtil det hele en dag blev for meget. Heldigvis reagerede jeg hurtigt, så det nåede ikke at sætte sig for dybt.

Men det var tydeligt, at jeg havde undertrykt mine følelser, overhørt mine behov – og glemt at benytte min viden om meditation. Er det pinligt, at jeg som yogalærer havnede i den situation? Det synes jeg lige først, men ved du hvad? Det kan ramme alle, og der er ikke noget pinligt ved det.

På det tidspunkt arbejdede jeg som leder for 40 mennesker, havde ansvar for dem, som skulle varetage Corona-patienter, skulle samtidig lukke min afdeling, håndtere at jeg selv ville blive fyret i processen, ringe 112 da min far fik en blodprop i hjertet og håndtere en datter, hvis tilværelse lå i smadder pga. corona-lukning. Jeg sørgede for alle andre end mig selv.

Sådan lærer du dine følelser at kende

I mange år har yoga lært mig at iagttage mine følelser fx gennem en alment kendt teknik. Den har jeg genoptaget og udfører den også jævnligt med mine yogaelever.

I coaching lærer vi også, at ”du er ikke dine følelser – du har følelser”.

Følelser skal være der, for de er fantastiske guides – hvis du forstår at bruge dem rigtigt. ”At være i sine følelsers vold” betyder, at du lader dig rive med, at dine følelser har overtaget, at du reagerer på autopilot. Det giver desværre ofte en fornemmelse af ubalance. Og sandsynligvis dræner det dig for energi. Eller også bukker du under, som jeg gjorde.

Men når du lærer at iagttage dine følelser, kan du også lære at agere (bevidst) i stedet for at re-agere (autopilot).

Here we go…fantastisk metode…

  • Sæt dig eller læg dig behageligt og luk øjnene (uden at sove). Brug så 2-5 min. på hvert at nedenstående punkter. Det er altid nemmest at starte med noget konkret: Lydene og kroppen.
  • Lyt aktivt til lydene omkring dig. Lyt til alle lyde på én gang uden at fastholde en bestemt lyd. Undlad at kategorisere lydene som ”gode” eller ”dårlige” – det er bare lyde, og de har lov at være der.
  • Mærk din krop. Mærk, hvor din opmærksomhed søger hen i kroppen. Undlad at kategorisere det, du mærker, som ”rart” eller ”ubehageligt”. Alle fornemmelser har lov at være der. Forsøg at være nysgerrig: ”Aha…”, ”Nå, sådan er min krop”, ”Mmm, spændende”.
  • Lad så opmærksomheden gå til det mentale: Dine tanker og følelser. Gå på opdagelse, stil dig som iagttager af dine følelser og tanker. På samme måde som du iagttog lydene og kroppen. Hvilke følelser træder frem lige nu? Prøv om du kan sætte ”navn” på følelsen. Hvad er det, du mærker? Fx glæde, mathed, irritation, fornøjelse, energi, tilfredshed, afmagt, ked-af-det-hed, munterhed…osv.
  • Tillad følelsen at være der, tillad dig selv at mærke følelsen, kig på den. Vigtigt: Undlad at kategorisere følelsen som ”god” eller ”dårlig”.Mærk, at følelsen lige så stille damper af, at du stille og roligt kan slippe toppen af følelsen. Det kræver som regel nogle minutter.
  • Lad opmærksomheden søge tilbage til kroppen og mærk også åndedrættet. Og vend så langsomt opmærksomheden ud mod omgivelserne igen.

Fra accept til handling

Det er ikke meningen, at en bestemt følelse skal forsvinde. Men du bliver bevidst om følelsen og giver den lov at være der, uden at den får for meget plads. Det handler om accept. Når du accepterer følelsen, kan du også handle på den.

Tænk fx på betydningen af at undertrykke ked-af-det-hed. Kan du mærke, hvordan det hober sig op i kroppen? Når du tillader følelsen at være der, og samtidig ikke lader den lægge dig ned, så kan du gå ud i verden og give udtryk for den og handle på det. Fx fortælle din partner, veninde eller familie, hvad du er ked af (accept af følelsen) – og måske også, hvad der skal til, hvor at du bliver glad igen (handling).

Livsværdier

En anden metode, som hjælper mig hver eneste dag, er, at jeg kender mine livsværdier. En af mine øverste værdier er EGENOMSORG. Og det betyder meget mere end at holde en pause og drikke en kop te. Det handler om, at jeg selv respekterer, det jeg mærker indeni – og at jeg giver udtryk for mine følelser, tanker og behov over for mine omgivelser.

På den måde bruger jeg også mine livsværdier til at skabe handlinger og (gen-)finde balancen i mit liv.

Hvis du vil læse mere om livsværdier kan du gøre det her.

Nyt fra bloggen

I min blog kan du læse om coaching og yoga. Jeg deler ud af mine synspunkter og erfaring med begge dele. Og lidt om livet som helhed.